วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

สุข สดชื่น ร่มเย็น...ทั่วหน้ามหาสงกรานต์มีความสุข  ในทุกสิ่ง  ที่ยิ่งใหญ่
อวยพรให้ทุกท่าน  สมปรารถนา
ประสบผล  ดลใจ   ให้สุขทุกเวลา
เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง  ทรัพย์เนืองนอง


ทั้งหน้าที่การงาน   ประสานประโยชน์
เปรมปรีดา  ราบรื่น   ผลตอบสนอง
สุขทั้งกาย  ทั้งใจ  ตามครรลอง
ให้พี่น้อง  สงบเย็น ... ตลอดไปเทอญ
ในโอกาสนี้ ก.ค.ศ.ได้อนุมัติบัญชีเงินเดือนตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554 ให้มีผลตั้งแต่  31 มีนาคม 2554   เป็นของขวัญแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา....เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับพี่ น้องทุกท่านด้วย..นะ ครับ(ดังรายละเอียดข้างล่างนี้)

ไม่มีความคิดเห็น: