วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
ขอกราบลา ทุกท่าน ที่เคารพ


ให้ทุกท่าน ได้พานพบ ความสดใส


ให้โชคดี มีสุข ทุกวันไป


ลาจากไกล ด้วยใจ ที่ผูกพันธ์


ชะตากรรม นำวิถี ชี้หนทาง


เป็นพลัง ให้เดินสู่ เส้นทางฝัน


มีสิ่งใด เคยล่วงเกิน ความสัมพันธ์


อโหสิ ต่อกัน ตลอดไป


หากบุญมี พอที่ กลับคืนถิ่น


อย่าได้หมิ่น หมางเมิน เกินวิสัย


ความรู้น้อย ด้อยความสามารถ ไม่เป็นไร


ขอเพียง กำลังใจ ให้แก่กัน...(บ้างก็พอ)
ด้วยความเคารพอย่างสูง


ธีรวุฒิ พุทธการี


ไม่มีความคิดเห็น: