วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

ผอ.พบเพื่อนครู


ถึง ท่านผู้บริหารและพี่น้องเพื่อนครูที่เคารพ

        ถึงเดือนกันยายนอีกแล้วหรือนี่   ในแวดวงราชการเป็นช่วงที่ดูวุ่นวาย สับสน อลเวง ไปเสียหมด งานการประชุม สัมมนา อบรม และอื่น ๆ จิปาถะ แต่ที่น่าใจหายก็คือพี่ ๆ เราที่ต้องเกษียณอายุราชการหลายท่าน ซึ่งทุกท่านล้วนแต่เป็นกำลังสำคัญในการจัดการศึกษาของเรา โดยเฉพาะผู้บริหารคนสำคัญ ๆ เช่น ท่านธวัชชัย  สายชมพู รอง ผอ.สพป.  ท่านรำพัง  กาศนอก  ผอ.รร.อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์  ท่านสมพงษ์  ฤทธิรณ  ผอ.รร.บ้านหนองการะโก  ท่านวิรัตน์  พลพา  ผอ.รร.ชุมชนบ้านสะแก  ท่านเกียรติพงษ์   เอี่ยมศรี  ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองขมาน เป็นต้น รวมทั้งท่านที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในโอกาสนี้ขอคารวะทุกท่านด้วยความเคารพ

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง
คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน
ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง
พัฒนาชาติไทย(โรงเรียนเรา)ให้ยืนยง
เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย
ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า
วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้
ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย
ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน
ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง
จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน
เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน
คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์
          และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ช่วยเหลืองานการศึกษาของเราอย่างดียิ่ง การที่ท่านดำรงตนยืนหยัดจนบรรลุถึงปีที่หกสิบได้ต้องบอกว่า “ไม่ธรรมดา” เชื่อมั่นเหลือเกินว่า...ทุกท่าน จะประสบแต่ความสุข มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและอายุยิ่งยืนนานตลอดไป หากมีสิ่งใดที่พวกเราเคยล่วงเกินท่าน ด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี  ขอได้โปรดอภัยให้พวกเราด้วยนะครับ.


ด้วยความเคารพยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: